As horas de informática na Biblioteca

Como complemento aos proxectos visitamos a nosa biblioteca onde dispoñemos de ordenadores para a busca de información. Estas imaxes son do proxecto presente sobre Grecia. 
Comentarios